Om du vill veta mer om våra medarbetare går det att finna dessa neda

Per-Erik Nilsson

VD Docent CV 070-515 24 46 pe.nilsson@chalmersindustriteknik.se

Stefan Aronsson

Vice VD Tekn. Doktor CV 070-672 11 51 stefan.aronsson@chalmersindustriteknik.se

Åsa Wahlström

Affärsområdeschef - myndigheter och branschorganisationer Adjungerad Professor på Lunds Universitet CV 076-769 93 66 asa.wahlstrom@chalmersindustriteknik.se

Lars E. Ekberg

Affärsområdeschef - fastighetsföretag och industri Adjungerad Professor på Chalmers tekniska högskola CV 070-315 11 55 lars.ekberg@chalmersindustriteknik.se

Tommy Sundström

Projektledare Tekn. licentiat CV 070-399 11 49 tommy.sundstrom@chalmersindustriteknik.se

Daniel Olsson

Projektledare Tekn. licentiat CV 070-214 12 15 daniel.olsson@chalmersindustriteknik.se

Mari-Liis Maripuu

Projektledare Tekn. Doktor CV 076-234 58 18 mari-liis.maripuu@chalmersindustriteknik.se

Peter Filipsson

Projektledare Tekn. Doktor CV 070-620 09 08 peter.filipsson@chalmersindustriteknik.se

Karin Glader

Projektledare Civilingenjör CV 070-774 70 08 karin.glader@chalmersindustriteknik.se

Josep Termens

Projektledare M.Sc. CV 073-411 74 59 josep.termens@chalmersindustriteknik.se

Helena Nakos Lantz

Projektledare Civilingenjör CV 076-232 52 83 helena.lantz@chalmersindustriteknik.se

Markus Lundborg

Projektledare M.Sc. 070-571 09 23 markus.lundborg@chalmersindustriteknik.se

Victoria Edenhofer

Projektledare Civilingenjör CV 070-440 64 68 victoria.edenhofer@chalmersindustriteknik.se

Maria Haegermark

Projektledare Tekn. licentiat CV 073-3662299 maria.haegermark@chalmersindustriteknik.se

Christoffer Alm

Projektledare Civilingenjör CV 070-241 08 56 christoffer.alm@chalmersindustriteknik.se

Alexander Gerdin

Projektledare Civilingenjör CV 073-088 44 11 alexander.gerdin@chalmersindustriteknik.se

Mette Lager

Projektledare Civilingenjör 079-359 58 32 mette.lager@chalmersindustriteknik.se

Enno Abel

Senior rådgivare Professor Emeritus CV 070-232 47 67 enno.abel@chalmersindustriteknik.se

Jan-Olof Dalenbäck

Senior rådgivare Professor på Chalmers CV 070-537 31 53 jan-olof.dalenback@chalmersindustriteknik.se

Våra Partners