Här samlar vi de senaste nyheterna om vår verksamhet och våra samarbetspartners.

4-10-2022

Missa inte din chans att delta i Tekniktävlingen om Energiuppföljningssystem

23-09-2022

Lars Ekberg, var en av ca 16 speciellt inbjudna talare på konferens om corona i Washington DC.anordnad av Johns Hopkins Universitetet.

8-04-2022

Vi behöver fler hållbara innovationer i bygg- och fastighetssektorn

17-03-2022

Energikraven i byggbranschen blir allt högre och större fokus riktas på energianvändningen i själva byggprocessen. För att minska energianvändningen och klimatpåverkan har nu en branschgemensam standard tagits fram för energiklassning av byggbodar och bodetableringar.

16-02-2022

Energimyndigheten har nyligen beviljat finansiering till projektet Tekniktävling Energiuppföljningssystem via forskningsprogrammet E2B2.

21-12-2021

På uppdrag av Fastighetsägarna Sverige har vi tagit fram uppgifter om vilka byggnader som räknas som de 15 procent bästa i Energiprestanda i enlighet med definitionen i EUs taxonomiförordning.

17-12-2021

Vårt arbete med LÅGAN förstudien Kravspecifikation och checklistor inför mätning på byggarbetsplatser leder till ett stort projekt för att öka kunskapen om energianvändning på byggarbetsplatser

15-11-2021

Nu erbjuds ”Stödstugor” för att få hjälp att förstå hur Energieffektiviseringsstödet fungerar och hur man söker stöd.

12-10-2021

Lönsam energieffektivisering i bebyggelsen för konsulter och beställare.

7-07-2021

Ta chansen att vara med och påverka!
GreenBuilding 8.0 certifieringen är nu ute på remiss till och med den 17:e september 2021

23-06-2021

Passa på att ge dina synpunkter på hur du vill se en framtida energiklassning!

10-06-2021

Årets vinnare av Stora Inneklimatpriset är….

5-05-2021

Vi är ett framstående konsultföretag som länge varit verksamt inom områdena bebyggelsens energieffektivisering och inneklimat. Nu utvecklas vi vidare och kompletterar vårt erbjudande med området bebyggelsens belastning på den yttre miljön.

29-04-2021

Se webinariet sin helhet.

14-04-2021

Den 20e till 21e april hålls konferensen Cold Climate HVAC & Energy online från Tallinn.

11-03-2021

Lär dig mer om hur du maximerar din affärsmodell genom fördjupade kunskaper om lönsam energieffektivisering.

22-02-2021

Projekt med avsikten att samla kunskap om metoder för begränsning av risken för spridning av viruset SARS-CoV-2 och andra smittämnen inomhus.

17-12-2020

Nu finns vårt andra nyhetsbrevet ute.

27-10-2020

Översiktligt för teknikområdet elektrostatiska luftrenare, som ibland används för att reducera förekomsten av luftburna partiklar i inomhusluft.

3-07-2020

Projekt ska ta fram ett energiklassningssystem som förenklar valet av energisnåla byggbodar

Våra Partners