Vilket primärenergital har de 15 procent bästa byggnaderna?

På uppdrag av Fastighetsägarna Sverige har vi tagit fram uppgifter om vilka byggnader som räknas som de 15 procent bästa i Energiprestanda i enlighet med definitionen i EUs taxonomiförordning.

Vilket primärenergital har de 15 procent bästa byggnaderna?

På uppdrag av Fastighetsägarna Sverige har vi tagit fram uppgifter om vilka byggnader som räknas som de 15 procent bästa i Energiprestanda i enlighet med definitionen i EUs taxonomiförordning.

Våra Partners