Hjälp för att söka Boverkets Energieffektiviseringsstöd

Nu erbjuds ”Stödstugor” för att få hjälp att förstå hur Energieffektiviseringsstödet fungerar och hur man söker stöd.

Hjälp för att söka Boverkets Energieffektiviseringsstöd

Nu erbjuds ”Stödstugor” för att få hjälp att förstå hur Energieffektiviseringsstödet fungerar och hur man söker stöd.

Den 1 oktober lanserades Energieffektiviseringsstödet, som ger fastighetsägare med flerbostadshus möjlighet att få stöd för genomförande av energieffektiviseringsåtgärder. Stöd ges till merkostnader för energieffektivisering som förbättrar en byggnads energiprestanda med minst 20 procent. Läs mer om Energieffektiviseringsstödet på Boverkets webbplats.

Belok, BeBo och LÅGAN bjuder in till Stödstugor vid tre tillfällen för att på djupet gå igenom Energieffektiviseringsstödet. Frågor som behandlas: För vilka byggnader kan stöd sökas? Vilka åtgärder kan stöd sökas för? Hur går ansökningsprocessen till och hur sker uppföljningen av genomförda åtgärder?

Det kommer lämnas stort utrymme för frågor och diskussion kring era specifika funderingar kring stöd och åtgärder.

Stödstugorna genomförs digitalt via Zoom vid tre olika tillfällen innan årsskiftet (med samma agenda vid varje tillfälle).

MER INFORMATION FINNS HÄR.

Kontakt

Om du har frågor om stödet. Kontakta mig.
Åsa Wahlström 076-769 93 66 asa.wahlstrom@chalmersindustriteknik.se

Våra Partners