Kan Solcells installation ihop med takunderhåll ge bättre lönsamhet?

Kan Solcells installation ihop med takunderhåll ge bättre lönsamhet?

De senaste åren har utvecklingen för solcellsinstallationer varit väldigt positiv och förväntas fortsätta så. Utvecklingen har fört med sig att det finns bättre kunskap om solcellsanläggningar hos fastighetsägare, mer hjälpmedel i form av handböcker och mallar för förstudier och förfrågningsunderlag och mer erfarna konsulter och entreprenörer, vilket till del kompenserar för att nuvarande investeringsbidrag sänks eller försvinner.

Artikeln beskriver allmänna och specifika aspekter på anläggningar som uppförts eller ska uppföras på befintliga flerbostadshus i samband med takunderhåll-/renovering. En planerad samordning med rätt förutsättningar kan innebära ett bättre slutresultat och en förbättrad lönsamhet.

Artikeln är skriven av prof. Jan-Olof Dalenbäck [Installationsteknik Chalmers], Maria Haegermark [CIT Energy Management] och Peter Kovacs [Rise]

Den publicerades i Husbyggaren nr 4 och finns som pdf här men kan även läsas på husbyggarens hemsida

Kontakt

Vill du prata solceller? Kontakta Maria.
Maria Haegermark 073-3662299 maria.haegermark@chalmersindustriteknik.se

Våra Partners