LÅGAN förstudier och samverkan leder till stor mätstudie

Vårt arbete med LÅGAN förstudien Kravspecifikation och checklistor inför mätning på byggarbetsplatser leder till ett stort projekt för att öka kunskapen om energianvändning på byggarbetsplatser

LÅGAN förstudier och samverkan leder till stor mätstudie

Vårt arbete med LÅGAN förstudien Kravspecifikation och checklistor inför mätning på byggarbetsplatser leder till ett stort projekt för att öka kunskapen om energianvändning på byggarbetsplatser

Energimyndighetens forskningsprogram E2B2 och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, beviljar ett nytt projekt för att öka kunskapen om energianvändning på byggarbetsplatser.

Projektet bygger på LÅGAN och SBUF projektet Kravspecifikation och checklistor inför mätning på byggarbetsplatser (2021) där en generell mätplan har utvecklats. I projektet tillämpas och utvecklas mätplanen på 12 byggarbetsplatser. Målet är att öka kunskapen om vad som påverkar energianvändningen för olika poster på byggarbetsplatser och faser i byggprocessen. Dessutom avser projektet att fastställa nyckeltal som kan användas för bland annat upphandlingsunderlag, klimatdeklarationer, framtida energihushållning och utveckla åtgärder för att minska energianvändningen på byggarbetsplatsen och arbeta effektivt med energieffektivisering. Projektet är ett stort branschgemensamt samarbete med deltagande från 13 aktörer vilket ger goda förutsättningar för att förbättringar faktiskt implementeras och utförs. Projektet kommer att pågå i 3 år. 

Helena Nakos Lantz och Victoria Edenhofer har medverkat i projektet Kravspecifikation och checklistor inför mätning på byggarbetsplatser.

Kontakt

Vill du veta mer, kontakta mig.
Helena Nakos Lantz 076-232 52 83 helena.lantz@chalmersindustriteknik.se

Våra Partners