Branschramverk för automatiserade byggnader och energisystem

Utvecklandet av ett ramverk som beskriver olika automatiseringsnivåer i fastigheter.

Branschramverk för automatiserade byggnader och energisystem

Utvecklandet av ett ramverk som beskriver olika automatiseringsnivåer i fastigheter.

En ökad samverkan mellan fastighetsägare och energiföretag via digitala miljöer kan bidra till att reducera effekttoppar och minska energibehovet.  

Tillsammans med SUST, WSP, Profu och Installatörsföretagen medverkar CIT Energy Management i ett projekt som har som mål att utveckla ett branschöverskridande ramverk som beskriver olika automatiseringsnivåer i fastigheter. Arbetet utgår bl.a. ifrån utvecklingen av Smart Readiness Indicator som pågår inom EU.

I CIT:s uppdrag ingår att undersöka hur långt fastighetsföretag har kommit i sitt digitaliseringsarbete hitintills, och genom det identifiera strategiska områden där fastighetsbranschen tillsammans med energibranschen kan och behöver driva utvecklingsarbete med digitalisering de närmsta åren

Projektet startade våren 2021 och pågår till hösten 2022 och finansieras av Energimyndigheten via E2B2, SBUF och ETU.

Huvudprojektledare för projektet är Jan Kristoffersson på Sustainable Innovation.

Aktuellt

Kontakt

Helena Nakos Lantz 076-232 52 83 helena.lantz@chalmersindustriteknik.se
Karin Glader 070-774 70 08 karin.glader@chalmersindustriteknik.se

Våra Partners