Koordinering av Belok

Nätverket för energieffektivisering i lokalfastigheter

Koordinering av Belok

Nätverket för energieffektivisering i lokalfastigheter

Fastighetssektorn står för ungefär 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Beloks uppdrag är att driva utvecklingen mot mer energieffektiva lokalfastigheter. Fokus är smarta metoder och smart teknik. Ett lika viktigt uppdrag är att sprida kunskapen i fastighetsbranschen och till närliggande branscher för att inspirera till förändring.

Belok är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva lokalfastigheter. Nätverket samlar 21 av Sveriges största lokalfastighetsägare som tillsammans står för ca 25 % av Sveriges lokalbestånd. Belok driver utvecklingsprojekt och testar nya metoder, produkter och system. En lika viktig uppgift är att föra ut erfarenheter från projekten till fastighetsbranschen och till närliggande branscher.

CIT Energy Management är genom Per-Erik Nilsson koordinator för Belok sedan 2007. Inom projektet har vi bidragit till utvecklingen av totalmetodiken för renovering av lokaler, genomfört flera totalprojekt samt genomför utredning för att bidra till energieffektiviseringen av Sveriges lokalfastigheter

Vill du veta mer?

Kontakt

Per-Erik är koordinator för nätverket och Helena biträdande koordinator
Per-Erik Nilsson 070-515 24 46 pe.nilsson@chalmersindustriteknik.se
Helena Nakos Lantz 076-232 52 83 helena.lantz@chalmersindustriteknik.se

Våra Partners