Förutsättningar för energieffektiv drift och styrning av byggnader på Gotland

Förstudie inom Energipilot Gotland
Öppna fil:

Energimyndigheten har i ett regeringsuppdrag tagit fram en färdplan för att möjliggöra att Gotland blir pilotområde för ett hållbart energisystem. I denna förstudie har en kartläggning gjorts av relevanta aktörer samt relevanta tekniker för centralisering och automatisering av drift och övervakning i fastigheter.

Förstudien har genomförts i samverkan mellan CIT Energy Management och Aktea. Arbeten med förstudien har delvis samordnats med två andra förstudier: Demonstrationsprojekt solelslösningar i flerbostadshus på Gotland som genomförs av Anthesis och Kartläggning av utbildningsbehov samt demoprojekt som genomförs av CIT Energy Management i samverkan med Anthesis.

Projektgruppen har främst utgjorts av Maria Haegermark och Karin Glader från CIT Energy Management samt Peter Karlsson och Max Wahlqvist, Aktea.
Stort tack till alla fastighetsägare och förvaltare som har bidragit till studien genom
att ställa upp på intervju.

Våra Partners