Hantering av effektfrågan inom EKL och energideklarationer

Öppna fil:

 

Behovet av eleffekt kommer enligt många prognoser och scenarier öka betydligt framöver. Samtidigt som effektbehovet ökar och behöver mötas ökar också andelen variabel elproduktion i form av framför allt vindkraft. Detta medför en mer komplex balansering mellan tillgång och efterfrågan på effekt, och risken ökar också för att det uppstår lokala begränsningar i elnäten. Det här är en utmaning som ofta sammanfattas med ordet ”effektfrågan” och den här rapporten utvärderar möjligheten att inkludera effektfrågan inom två befintliga styrmedel: Energikartläggningslagen (EKL) och Energideklarationer (ED).

Våra Partners