Samverkan för värmeåtervinning från livsmedelsbutikers kylanläggningar

På uppdrag av Relivs har CIT Energy Management tagit fram en förstudie.

Förstudien syftar till att identifiera de tekniska, ekonomiska och praktiska förutsättningarna i olika typer av livsmedelsbutiker som behövs för att kunna samverka och ta tillvara på överskottsvärmen som genereras i kylanläggningar.

Ambitionen är att förstudien kommer att lägga grund till ett demonstrationsprojekt där flera aktörer (fastighetsägare, hyresgäster och ev. energibolag) medverkar.

Rapporten hittar du här

Vill du veta mer? Hör av dig till Josep Termens.

Våra Partners