Särskilda mätföreskrifter för energikrav

Öppna fil:

Mätföreskrifterna i denna rapport är en uppdatering av de mätkrav som lanserades 2009.

De mätkraven ansluter till ENERGIKRAV 09 och är avsedda för verifiering av avtalat energikrav med uppmätt energiprestanda i färdig byggnad med golvarea Atemp överstigande 100 m2. Mätföreskrifterna gäller för byggnadens uppmätta energiprestanda, dvs. mätning av byggnadens specifika energianvändning och korrigering med avseende på normalår och byggnadens brukande.

2009 års version återfinns här

Våra Partners