Artikel

Titel Typ Författare År
Kombinera solcells – installation med takunderhåll för bättre lönsamhet , , 2020
Självreglerande kylbafflar ger bra inomhusklimat 2020
Lönsam energieffektivisering för fastigheter med helhetsmetod 2020
Luftkvalitet i bilkupéer: PM2.5 and ultrafine particles in passenger car cabins in Sweden and northern China—the influence of filter age and pre-ionization , , et al. 2020
Självverkande kylbaffelsystem har utvärderats 2018
Major energy renovations with the Total Concept method , 2017
10 punkter som styr inomhusluften , 2017
Självverkande kylbaffelsystem , 2017
Termisk komfort med självverkande kylbafflar 2017
Decision Making Process for Constructing Low-Energy Buildings in the Public Housing Sector in Sweden , et al. 2016
Ozonbehandling av frånluft i restaurangkök med värmeåtervinning. , 2013
Ventilationsfilter och ultrafina partiklar , 2013
Is it possible to achieve zero energy demand while rebuilding multi-dwelling buildings? 2011
A market overview of erected low-energy buildings in Sweden 2011
Demand controlled ventilation (DCV) for better IAQ and Energy Efficiency 2011
Lägg energi på rätt sak och uppnå större effektivisering 2010
Många märkningar – men räcker det för att nå energimålen , 2009
Värmeåtervinning vid ombyggnad – det behövs smarta system , 2009
Brist på ingenjörer med installationsteknisk kompetens hotar energibesparing i lokalbyggnader 2009
Inomhusklimat handlar om ventilation och materialval 2009
Kompetensbrist största hotet mot energieffektivare byggnader , 2009
Hälften kvar – Totalprojektet kan halvera energianvändningen 2009
Ny ventilation ger lägre energianvändning 2009
Räkna rätt med två nya verktyg 2009
Individuell mätning – Sabos val styr utvecklingen 2009
Kolla termostaten – Injustera mera! 2008
Konsten att ställa krav 2008
Borrhålslager gör Academicum energieffektivt 2008
Behöver vi mera luft än dagens praxis? 2008
Ventilation i BBR och andra regelverk 2008
När lagen inte räcker till – råd, standarder och riktlinjer 2008
Halverad energianvändning 2050 – Målet kan nås med installationstekniska åtgärder 2008
Rehva tar plats i Bryssel 2008
Nytt projekt för bättre luft – Chalmers skall studera luftreningsteknik 2008
Totalkontor ska sänka energianvändningen i befintliga byggnader 2008
Deklarera själv – vi hjälper dig med rätt verktyg 2008
Glasade fasader kräver samverkan i projekteringen 2008
Snabb hantering av energifrågor i tidiga byggprocessen 2008
Prognosstyrning – Ser inte skogen för alla träd 2008
Energiledning – en säker väg till varaktiga besparingar , 2008
Svårt sätta pris på ren luft 2008
Välkommen till BELOK-sidan 2008
Boverkets värden väger för lite 2007
Bestående renovering av bostadsområde i Göteborg 2006
Smutsig luft – inget att ta in i husen 2005
Trafik, rökning, stearinljus och stekning 2005
30°C ute och 25°C på kontoret – utan kylmaskin 2005

Våra Partners