Energiberäkningsprogrammet BV2

Energiberäkningsprogrammet BV2

Utöver de tjänster vi erbjuder saluför vi även simuleringsprogrammet BV2 (Byggnadens värmebalans i varaktighetsdiagram). BV2 är ett snabbt, enkelt och tillförlitligt verktyg med vars hjälp byggnaders behov av värme, kyla och el kan bestämmas.

Det populära programmet används av projekterande konsulter, av förvaltare, av företag som tillverkar utrustning vilken påverkar byggnaders energibehov, i skolor för undervisning m.fl.

Kontakt

Tommy Sundström 070-399 11 49 tommy.sundstrom@chalmersindustriteknik.se
Peter Filipsson 070-620 09 08 peter.filipsson@chalmersindustriteknik.se

Våra Partners