Inomhusmiljö

Vi bistår företag och branschorganisationer med utveckling av regler och riktlinjer för väl fungerande installationer och rätt inomhusklimat.

Inomhusmiljö

Vi bistår företag och branschorganisationer med utveckling av regler och riktlinjer för väl fungerande installationer och rätt inomhusklimat.

Energibesparande åtgärder bör bara införas om det efterfrågade inomhusklimatet kan garanteras. Detta kräver en noggrann analys av de faktorer som kan påverka inomhusklimatet.

Vi bistår företag och branschorganisationer med utveckling av regler och riktlinjer för väl fungerande installationer och rätt inomhusklimat. Inom områdena laboratorieventilation och skyddsventilation erbjuder vi unik kompetens och erfarenhet. För utvärdering av skyddsventilation har vi tillgång till de nödvändiga, ofta avancerade, tekniska resurserna.

Vi erbjuder

  • Bedömning
  • Utbildning av renrumskontrollanter
  • Kvalitetssäkring
  • Funktionsbesiktning

Kontakt

Lars E. Ekberg 070-315 11 55 lars.ekberg@chalmersindustriteknik.se
Stefan Aronsson 070-672 11 51 stefan.aronsson@chalmersindustriteknik.se

Våra Partners