Utbildningar och seminarier

CIT Energy Management ger idag utbildningar och seminarier på uppdrag av flera olika branschaktörer. Vi skräddarsy även utbildningar för din organisation.

Utbildningar och seminarier

CIT Energy Management ger idag utbildningar och seminarier på uppdrag av flera olika branschaktörer. Vi skräddarsy även utbildningar för din organisation.

God kunskap om energianvändning och inomhusklimat inom förvaltnings – och driftorganisationen är en förutsättning för ett välfungerande klimathållningssystem och en långsiktigt effektiv energianvändning.

Typ av utbildningar
Vi utbildar regelbundet personer som arbetar med energianvändning och inomhusklimat, exempelvis förvaltare och drifttekniker.  Vi håller utbildningar för:

  • Förvaltnings- och driftansvariga
  • Förvaltnings- och driftpersonal
  • Projektörer och konstruktörer av nya byggnader
  • Högskolestudenter

Seminarier, föredrag
Vi håller kundanpassade seminarier och föredrag om energieffektivisering och inomhusklimat.  Tid och plats enligt kundens önskemål givetvis. Våra medarbetare har deltagit som föreläsare på ett stort antal seminarier och konferenser.

Kontakt

Daniel Olsson 070-214 12 15 daniel.olsson@chalmersindustriteknik.se

Våra Partners