Catrin Heincke

Titel Typ Författare År
Metoder för bedömning av klimatpåverkan i bygg- och fastighetssektorn , , 2019
Systemgränser byggnaders energiprestanda , 2015
Erfarenheter från medelstora solcellsinstallationer på byggnader , , 2015
Energianvändning under byggtiden 2014
Utredning av kostnadsoptimal energieffektivisering i befintliga flerbostadshus , , 2013
Kostnadsoptimal energieffektivisering av befintliga flerbostadshus , , 2013
Ombyggnation med sänkt energibehov , , , 2013
Sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige , , 2013
Informationsskrift om energi- och miljömärkningssystem tillgängliga i Sverige , , 2013
Cost optimal energy efficiency in multifamily houses , , 2013
Grönt helt enkelt/Simply GREEN , , 2012
Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus , ,
Marknadsöversikt av uppförda lågenergibyggnader , , 2011
Normalårskorrigering av energistatistik , , 2011
Energikrav för NäraNollEnergibyggnader , , , 2011
Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus , , 2011

Våra Partners