Josep Termens

Titel Typ Författare År
Kyl- och fryslager för livsmedel , 2022
Ventilation i livsmedelsbutiker , , 2022
Behovsstyrd ventilation i storkök , 2022
Vägledning för energikartläggning i Bygg- Anläggnings- och Installationsföretag , , et al. 2020
Utveckling av avloppsvärmeväxlare för lokalfastigheter , 2020
Utveckling av energiuppföljningssystem , , , 2020
Samverkan för värmeåtervinning från livsmedelsbutikers kylanläggningar 2020
Energiuppföljningsmetoder och verktyg 2019
Mätmetodik för provning av fettreduceringssystem i storköksventilation. , et al. 2019
Befintliga samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster , , 2019
Vägledning för samordning av EKL och Energideklaration , , 2019
Energiklassning av byggbodar , , 2019
Effekthantering i lokaler 2017
Energieffektiva tappvarmvattensystem i lokaler 2017
Innovativa ventilationssystem förstudie , 2016
Fettavskiljning och värmeåtervinning i storköksventilation 2016
Energieffektivisering av Badhus , 2016
Vägledning för energikartläggning i handelsföretag , , , , et al. 2016
Vägledning för energikartläggning i fastghetsföretag , , , , et al. 2016
Vägledning för energikartläggning i bygg-, anläggnings- och installationsföretag , , , , et al. 2016

Våra Partners