Karin Glader

Titel Typ Författare År
Kylsystem i vårdlokaler , 2022
Scenarioanalys med HEFTIG – Potential för energieffektivisering i lokalbyggnader , , 2022
Scenarioanalys med HEFTIG – Potential för energieffektivisering i flerbostadshus , , 2022
Fastighetsbranschens digitalisering – vägen framåt , , et al. 2021
Klimatfrågan i beslutsprocessen , , 2021
Vägledning för energikartläggning i fastighetsföretag , , et al. 2020
Vägledning för energikartläggning i Bygg- Anläggnings- och Installationsföretag , , et al. 2020
Not even close to the goals – A ”snapshot” of Swedish property owners’ energy renovation plans , 2020
Vägledning för energikartläggning i handels-, service- och tjänsteföretag , , et al. 2020
Analys av behov för utökad samverkan mellan regioner i syfte att spara energi i vårdlokaler , 2020
Vägledning för energikartläggning i stora företag – För företag med en energianvändning under 10 GWh per år , , , 2020
Vägledning för energikartläggning i stora företag – för företag med en energianvändning över 10 GWh per år , , , 2020
Klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv för byggbodar , 2020
Nuläge och framtidsscenarier av renovering av byggnadsbeståndet , 2019
Vägledning för energikartläggning i stora företag , , , , et al. 2019
Förutsättningar för energieffektiv drift och styrning av byggnader på Gotland , , , 2019
Kartläggning av byggföretags tillgång till och hantering av data från energiberäkningar och mätning , 2019
Vägledning för samordning av EKL och Energideklaration , , 2019
Klimatkrav i byggprocessen – erfarenheter från BeBo & Belok , , , , , 2019
Gapanalys avseende byggnadssektorns energieffektivisering och relaterad miljöpåverkan i Västra Götaland , , 2018
Möjligheter till samordning av EKL och Energideklarationer , 2018
Totalmetodiken – kvalitetssäkring av konsulter , , 2018
Energieffektivsering vid renovering av flerbostadshus, skolor och kontor , , , , 2017
Fallstudier HEFTIG , , , , 2016
Vägledning för energikartläggning i handelsföretag , , , , et al. 2016
Vägledning för energikartläggning i fastghetsföretag , , , , et al. 2016
Vägledning för energikartläggning i bygg-, anläggnings- och installationsföretag , , , , et al. 2016

Våra Partners