Maria Haegermark

Titel Typ Författare År
Ventilation i livsmedelsbutiker , , 2022
Energibesparande åtgärder i bodetableringar , 2022
Erfarenheter av system för energiåtervinning från spillvatten , 2022
D4.1 Pilot building selection report , , et al. 2021
White Paper on good practice in EPC assessment, certification and use , 2021
D3.4 Report on feed-back from Task 3.4 Workshops , , et al. 2021
Omvärldseffekter kring Lågan , , 2021
Solcellsanläggningar och Brandsäkerhet , 2021
Green paper on good practice in EPC assessment, certification, and use , 2020
Utveckling av avloppsvärmeväxlare för lokalfastigheter , 2020
Utveckling av energiuppföljningssystem , , , 2020
Kombinera solcells – installation med takunderhåll för bättre lönsamhet , , 2020
D2.4 Development Strategy Plan for the development of next generation EPC schemes , , et al. 2020
D2.2 Report on EPC best practices , , et al. 2020
D2.3 Report on EPC shortcomings and national priority approaches to their resolution , , et al. 2020
D2.1 Report on local EPC situation and cross-country comparison matrix , , et al. 2020
Effektreducering i lokalfastigheter , 2019
Förutsättningar för energieffektiv drift och styrning av byggnader på Gotland , , , 2019

Våra Partners