Presentation av Buildings Post Corona

Datum: 28 april 2022
Plats: Nordbygg

Presentation av Buildings Post Corona

Startdatum: 20220428
Plats: Nordbygg

Byggnader Post Corona är ett samarbetsprojekt mellan Chalmers, KTH, Lund universitet och Umeå universitet. Projektet syftar till att stödja byggsektorn att utforma och upprätthålla hållbara byggnader med en hälsosam och god inomhusmiljö. För Chalmers räkning medverkar Lars Ekberg, CIT Energy Management. Projektets bärande idéer kommer att sammanfattas vid Nordbygg i Stockholm i april 2022.

Mer information kommer

Kontakt

Lars E. Ekberg 070-315 11 55 lars.ekberg@chalmersindustriteknik.se

Våra Partners