Seminarium om Totalmetodiken

Datum: 7 juni 2022 - 7 juni 2022
Plats: Online

Seminarium om Totalmetodiken

Startdatum: 20220607
Slutdatum: 7 juni 2022
Plats: Online

Totalmetodiken är en metod för att identifiera företagsekonomiskt lönsam energieffektivisering i byggnader och genom paketlösningar nå längre.

Seminariet vänder sig främst till dig som är beställare, ekonomisk förvaltare, styrselledamot i fastighetsbolag, fastighetschef, controller eller energistrateg. Men är även lämpligt för dig som vill få en introduktion till metodiken.

Ur innehållet:

  • Därför är det fördelaktigt att renovera och energieffektivisera enligt Totalmetodiken
  • Mervärden vid användning av totalmetodiken
  • Lönsamma åtgärder istället för tvång på IMD-värme
  • Totalmetodikens delar samt roller och ansvar
  • Tips inför upphandling av totalkonsult och totalprojekt

Seminariet ges av CIT Energy Management tillsammans med EMTF – Energi och miljötekniska föreningen inom nätverken Belok, BeBo och LÅGAN gemensamma fördjupningsområdet Energirenovering.

Våra Partners