Fortsatt satsning på Totalmetodiken och fler totalkonsulter

Fortsatt satsning på Totalmetodiken och fler totalkonsulter

Även i höst kommer Energimyndigheten satsa på att vidareutveckla kurser och seminarier om Totalmetodiken. Kurserna utvecklas och kompletteras med stödstugor, seminarierna anpassas till fler målgrupper. Vidare planeras för gemensamt studiebesök för kurs- och seminariedeltagare.

Redan nu kan du som är intresserad notera datumen nedan. Mer information kommer längre fram.

Seminarium om lönsam energieffektivisering med Totalmetodiken för beställare

Seminariet vänder sig främst till dig som är beställare, ekonomisk förvaltare, styrelseledamot i fastighetsbolag, fastighetschef, controller eller energistrateg. Men det är även lämpligt för dig som vill få en introduktion till metodiken.

Satsningen görs på uppdrag av Energimyndigheten i samverkan med Energi- och Miljötekniska Föreningen, CIT Energy Management samt WSP.

Seminariet ges digitalt vid följande datum*:

  • 28 september
  • 27 oktober
  • 15 november

Kurs för blivande totalkonsulter

Kursen vänder sig till dig som vill erbjuda tjänster som diplomerad totalkonsult internt eller externt. I kursen går vi igenom Totalmetodikens olika moment för lönsam energieffektivisering.

Kursen ges som två halvdagar digitalt vid följande datum*:

  • Tillfälle 1: 15 och 20 september.
  • Tillfälle 2: 13 och 18 oktober  
  • Tillfälle 3: 9 november (obs heldag)
  • Tillfälle 4: 23 och 30 november

Diplomeringstillfällen

För att diplomera dig till totalkonsult krävs att du genomgått en utbildning om Totalmetodiken samt att du är certifierad energiexpert (behörighet Kvalificerad), certifierade energikartläggare eller kan uppvisa intyg på motsvarande kunskaper.

Möjlighet till diplomering erbjuds*:

  • 27 september
  • 25 oktober
  • 6 december

*Datumen är preliminära och kan komma att justeras.

Våra Partners