Nytt projektet för energiklassning av byggbodar startar

Projekt ska ta fram ett energiklassningssystem som förenklar valet av energisnåla byggbodar

Nytt projektet för energiklassning av byggbodar startar

Projekt ska ta fram ett energiklassningssystem som förenklar valet av energisnåla byggbodar

SBUF, Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen har beviljat finansiering till projektet ”Energiklassning av byggbodar”.

Projektet ska ta fram energiklassningssystem för byggbodar och bodetableringar och på så sätt minska byggarbetsplatsernas energianvändning och klimatpåverkan. Systemet ska underlätta för en mer hållbar upphandling av byggbodar.

Tidigare förstudier inom Lågans visar att potentialen för energibesparingen i bodetableringar ligger runt 40% med motsvarande minskad påverkan på växthuseffekten berättar mot Josep Termens tekniks expert på CIT Energy Management.

Projektet leds av PEAB med stöd av CIT Energy Management (Chalmers Industriteknik) och har en arbetsgrupp och en referensgrupp bestående av byggföretag, boduthyrare, bodtillverkare och andra aktörer. Projektet ska vara klart i slutet av 2021.

Våra Partners