Remiss: Energiklassning av byggbodar

Passa på att ge dina synpunkter på hur du vill se en framtida energiklassning!

Remiss: Energiklassning av byggbodar

Passa på att ge dina synpunkter på hur du vill se en framtida energiklassning!

Nu släpps en remiss på kriterier och regler för att klassa byggbodar och bodetableringar med avseende på energieffektivitet.

Passa på att ge dina synpunkter på hur du vill se en framtida energiklassning!

Våra Partners