Tekniktävling Energiuppföljningssystem drar igång!

Energimyndigheten har nyligen beviljat finansiering till projektet Tekniktävling Energiuppföljningssystem via forskningsprogrammet E2B2.

Tekniktävling Energiuppföljningssystem drar igång!

Energimyndigheten har nyligen beviljat finansiering till projektet Tekniktävling Energiuppföljningssystem via forskningsprogrammet E2B2.

Projektet, som ägs av Fastighetsägarna Sverige, är en gemensam insats med nätverken Belok och Bebo som syftar till att stimulera utvecklingen av digitala verktyg som underlättar för fastighetsägare att ha kontroll över sin energi- och effektanvändning.

CIT Energy Management och WSP Sverige har projektledarrollen och kommer under våren, tillsammans med en referensgrupp bestående av 12 st. fastighetsägare, att ta fram en kravspecifikation till energiuppföljningssystem som speglar befintliga och även kommande utvecklingsbehov . Utifrån kravspecifikationen kommer en tekniktävling lanseras under hösten 2022, och tävlingsbidragen utvärderas under våren 2023. 

Kontakt

Josep Termens 073-411 74 59 josep.termens@chalmersindustriteknik.se

Våra Partners