Byggnader post corona

Ett samarbetsprojekt för mer hälsosamma inomhusmiljöer

Byggnader post corona

Ett samarbetsprojekt för mer hälsosamma inomhusmiljöer

Frågan om hur COVID-19 sprids är något som forskare över hela världen arbetat med de senaste åren. Troligt är även att vi kommer få se fler viruspandemier under kommande årtionden.

Byggnader Post Corona är ett samarbetsprojekt för mer hälsosamma inomhusmiljöer. Projektet syftar till att stödja byggsektorn att utforma och upprätthålla hållbara byggnader med en hälsosam och god inomhusmiljö.

 Medverkar i projektet gör Chalmers, KTH, Lund universitet och Umeå universitet. För Chalmers räkning medverkar Lars Ekberg, CIT Energy Management.

 Läs mer om projektet här

Aktuellt

  • Presentation på Nordbygg den 28 april 2022

Kontakt

Adjungerad professor i Inneklimatteknik
Lars E. Ekberg 070-315 11 55 lars.ekberg@chalmersindustriteknik.se

Våra Partners