Energiklassning av byggbodar

Projekt ska ta fram ett energiklassningssystem som förenklar valet av energisnåla byggbodar

Energiklassning av byggbodar

Projekt ska ta fram ett energiklassningssystem som förenklar valet av energisnåla byggbodar

Idag finns det ca 50 000 – 60 000 byggbodar i Sverige, motsvarande mer än en miljon kvadratmeter uppvärmd area. De flesta av dessa bodar har begränsade energiegenskaper. Det finns dock i nuläget inget enhetligt klassningssystem som beställare kan använda sig av för att kravställa nivån av energieffektivitet för boden eller bodetableringen. De olika varianterna som leverantörerna erbjuder är inte jämförbara och entydiga, utan varje leverantör har sina egna kriterier och sin egen benämning, vilket medför svårigheter vid kravställning i samband med upphandling.

Projektet att ta fram ett energiklassningssystem för byggbodar är ett initiativ inom Lågan (Energimyndighetens nätverk för byggande av resurseffektiva byggnader) och har föregåtts av två förstudier där ett 30-tal aktörer inom byggbranschen deltog och som visade att potentialen för energibesparingen i bodetableringar ligger runt 40%, vilket motsvarar cirka 150 GWh/år el.

I projektet, som leds av Peab Sverige med stöd av CIT Energy Management, deltar byggföretag, boduthyrare, bodtillverkare och andra aktörer som tillsammans ska ta fram riktlinjer, kriterier och regler för ett energiklassningssystem för såväl byggbodar som bodetableringar.

Projektet ska vara klart i slutet av 2021.SBUF, Energimyndigheten (E2B2) och Västra Götalandsregionen har beviljat finansiering till projektet ”Energiklassning av byggbodar”

Aktuellt

Kontakt

Josep Termens 073-411 74 59 josep.termens@chalmersindustriteknik.se
Åsa Wahlström 076-769 93 66 asa.wahlstrom@chalmersindustriteknik.se

Våra Partners