Koordinering av LÅGAN

Samverkan för att stimulera och öka byggtakten av lågenergibyggnader

Koordinering av LÅGAN

Samverkan för att stimulera och öka byggtakten av lågenergibyggnader

Koordinering av LÅGANLÅGAN är ett samarbete mellan Sveriges Byggindustrier, Energimyndigheten, Boverket, Västra Götalandsregionen, Formas, byggentreprenörer, byggherrar och konsulter.

LÅGAN skapar gemensamma projekt och studier för att utveckla och driva byggande och renovering av lågenergibyggnader framåt. LÅGAN stödjer sex regionala nätverk som lokalt jobbar med dessa frågor.

I LÅGANs databas visas över 300 goda exempel på lågenergibyggnader runt om i Sverige. Här kan bygg- och fastighetsbranschen inspireras och se vad som händer nationellt och vilka aktörer och regioner som jobbar aktivt med energieffektivisering och lågenergibyggnader.

CIT Energy Management är genom Åsa Wahlström koordinator för projektet.

Mer information finns på LÅGANs webbplats

Kontakt

Åsa Wahlström 076-769 93 66 asa.wahlstrom@chalmersindustriteknik.se

Våra Partners