Brist på ingenjörer med installationsteknisk kompetens hotar energibesparing i lokalbyggnader

Artikel finns i VVS Forum, 2009 nr 04, sid 44-46

Våra Partners