Omvärldseffekter kring Lågan

Detta projekt har syftat till att ge en bild av vilka effekter verksamheter som bidrar till utveckling av mer resurs- och energieffektiva byggnader haft genom åren och hur LÅGAN har bidragit till hur bygg- och fastighetssektorn förflyttat sig under perioden.

Rapporten hittar du här

Våra Partners