Energieffektivitet

Vi hjälper våra kunder att identifiera kostnadseffektiva energibesparingsmöjligheter samtidigt som vi säkerställer byggandens funktion.

Energieffektivitet

Vi hjälper våra kunder att identifiera kostnadseffektiva energibesparingsmöjligheter samtidigt som vi säkerställer byggandens funktion.

CIT Energy Management har omfattande erfarenhet av att:

  • Identifiera kostnadseffektiva energibesparingsmöjligheter samtidigt som rätt inomhusklimat säkerställs i befintliga byggnader
  • Finna bästa (ändamålsenliga, funktionssäkra, energieffektiva) systemlösningar för klimathållningssystem
  • Ta fram rätt kravformulering och utformningskriterier då nybyggnation planeras.

Inom CIT Energy Management kombineras omfattande praktiska erfarenheter med hög vetenskaplig kompetens om ekonomiska och tekniska konsekvenser av energibesparingsåtgärder. Vi har även stor vana vid, och kunskap om, modeller för energisimulering av olika typer av byggnader och dess verksamheter.

Vi erbjuder

  • Energiledning
  • Energibesiktning
  • Utredning och kravformulering
  • Totalprojekt

Kontakt

Per-Erik Nilsson 070-515 24 46 pe.nilsson@cit.chalmers.se
Åsa Wahlström 076-769 93 66 asa.wahlstrom@cit.chalmers.se

Våra Partners