Helena Nakos Lantz

Titel Typ Författare År
Visualisering av Energianvändning i Lokaler , , 2018
Vägledning för energikartläggning i fastighetsföretag , , et al. 2020
Snabbare digitalisering av bebyggelsen , 2020
Sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige , 2018
Nyckeltal i livsmedelsbutiker och storkök 2020
Kunskapsläget om energianvändning på byggarbetsplatser 2020
IMD – av värme i befintlig bebyggelse , 2020
Hinderanalys för energieffektivisering , , , , , 2018
Gapanalys avseende byggnadssektorns energieffektivisering och relaterad miljöpåverkan i Västra Götaland , , 2018
Fastighetsbranschens digitalisering – vägen framåt , , et al. 2021
Enkät för utvärdering av brukarkomfort , 2018
Energifrågor inom organisationer , , 2021
Energieffektiv byggproduktion , , 2021
Beteendeförändring för energieffektiva storkök 2017

Våra Partners