Lars Ekberg

Titel Typ Författare År
Winter thermal comfort and indoor air quality in Swedish grade school classrooms, as assessed by the children , , 2016
Ventilationsfilters betydelse för inomhusluftens kvalitet 2016
Ventilationsfilter och ultrafina partiklar , 2013
Ventilation i BBR och andra regelverk 2008
Vätskekopplad värmeåtervinning , 2018
Utvärdering av överordnad styrning av ventilation, värme och kyla , , , 2015
Ultrafine particles produced by ozone/limonene reactions in indoor air under low/closed ventilation conditions , , , , 2008
Trafik, rökning, stearinljus och stekning 2005
Totalprojekt – Handbok för genomförande och kvalitetssäkring , , , 2013
Totalmetodiken- Handbok för genomförande och kvalitetssäkring , , , , 2017
SWESIAQ-modellen , et al. 2017
Study of the measured and perceived indoor air quality in Swedish school classrooms , , et al. 2020
Smutsig luft – inget att ta in i husen 2005
Removal of ultrafine particles by ventilation air filters , 2009
Råd vid utredning av ventilationssystem i byggnader med innemiljöproblem , et al. 2017
R1 – Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav 2006
R1 – Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav 2013
Performance of Ionizer Assisted Air Filtration, Part 2 , 2015
Performance of Ionizer Assisted Air Filtration , 2013
Ozone treatment of extract air from a restaurant kitchen with heat recovery , 2013
Ozonbehandling av frånluft i restaurangkök med värmeåtervinning. , 2013
Nytt projekt för bättre luft – Chalmers skall studera luftreningsteknik 2008
När lagen inte räcker till – råd, standarder och riktlinjer 2008
Miljöpåverkan från byggnaders uppvärmningssystem – Del 1 , , 2000
Metodik för utredning av ventilationsfunktion 2015
Luftkvalitet i bilkupéer: PM2.5 and ultrafine particles in passenger car cabins in Sweden and northern China—the influence of filter age and pre-ionization , , et al. 2020
Ionizer Assisted Air Filtration for Collection of Submicronand Ultrafine Particles , 2015
Intermediate air filters for general ventilation applications: An experimental evaluation of various filtration efficiency expressions. , , 2013
Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad , , 2012
Inspection of ventilation systems 2021
Inomhusklimat handlar om ventilation och materialval 2009
Indoor air quality in passive and conventional new houses in Sweden , , , , 2015
Energieffektivitet , 2002
Electrostatic Precipitators as an Indoor Air Cleaner , , et al. 2020
ElectriCity Indoors , 2018
Effect of Air Cleaning Technologies in Conjunction With the Use of Rotary Heat Exchangers in Residential Buildings , , 2013
ByggaBoDialogen , , , , 2006
Behöver vi mera luft än dagens praxis? 2008
Anpassning av luftflöden – demonstrationsexempel från vårdsektorn , et al. 2019
Airborne contaminents in office buildings 1994
Air Cleaning Technologies – Function requirements and energy efficiency , , 2008
Achieving the Desired Indoor Climate , , , , et al. 2003
10 punkter som styr inomhusluften , 2017

Våra Partners