Lennart Jagemar

Titel Typ Författare År
Normalårskorrigering av energistatistik , , 2011
Ny ventilation ger lägre energianvändning 2009
Individuell mätning – Sabos val styr utvecklingen 2009
Individuell mätning och debitering i flerbostadshus , 2009
Energieffektivisering – möjligheter och hinder , 2009
Minergie – En förstudie om förutsättningarna att införa Minergie i Sverige , 2008
Framtida teknikupphandlingar avseende elanvändning i lokalsektorn , 2007
Uppvärmning av byggnader – Analys av hur styrmedel som påverkar uppvärmning av byggnader kan bidra till olika miljömål. , , 2007
Boverkets värden väger för lite 2007
ByggaBoDialogen , , , , 2006
Kravnivåer för energihushållning , , , , 2006
Åtgärder för ökad energieffektivisering i bebyggelse , , 2005
Krav på specifik fläkteleffekt (SFP) i nyare lokalbyggnader , , 2005
Användarprofiler för hyresgästel i kontorsbyggnader – mätningar i tre moderna kontorshus , 2004
Users’ Perceptions – Experiences from Swedish and Danish Office Buildings , 2004
Energy savings by installing variable air volume systems (VAV) in existing office buildings , 2004
Achieving the Desired Indoor Climate , , , , et al. 2003
Individuell värmemätning i flerbostadshus , 2003
Målinger på ventilationsanlæg med lavt elforbrug i nyere kontorbygninger 2003
Lavt elforbrug til ventilation – Gode råd i projekteringsfasen , 2003
Brugerundersøgelse af avanceret energiteknik i kontorbygninger 2002
Individuell reglering av rumsklimat 2001

Våra Partners