Per-Erik Nilsson

Titel Typ Författare År
Hantering av effektfrågan inom EKL och energideklarationer , , , 2022
Smarta stadsdelar , 2021
Snabbare digitalisering av bebyggelsen , 2020
IMD – Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse , 2020
Vägledning för samordning av EKL och Energideklaration , , 2019
Möjligheter till samordning av EKL och Energideklarationer , 2018
Hinderanalys för energieffektivisering , , , , , 2018
Totalmetodiken – kvalitetssäkring av konsulter , , 2018
Totalmetodiken- Handbok för genomförande och kvalitetssäkring , , , , 2017
Incitamentsavtal för energieffektivisering , 2016
Vägledning för energikartläggning i handelsföretag , , , , et al. 2016
Vägledning för energikartläggning i fastghetsföretag , , , , et al. 2016
Vägledning för energikartläggning i bygg-, anläggnings- och installationsföretag , , , , et al. 2016
Totalprojekt – Handbok för genomförande och kvalitetssäkring , , , 2013
Normalårskorrigering av energistatistik , , 2011
Energikrav för NäraNollEnergibyggnader , , , 2011
Konsten att ställa krav 2008
Deklarera själv – vi hjälper dig med rätt verktyg 2008
Energiledning – en säker väg till varaktiga besparingar , 2008
Achieving the Desired Indoor Climate , , , , et al. 2003
Köldmedier 2001
Komfortkyla 2001
God inomhusmiljö 2000
Heating and Cooling Requirements in Commercial Buildings 1994

Våra Partners