Peter Filipsson

Titel Typ Författare År
Self-Regulating Active Chilled Beams 2020
Modelling of rooms with active chilled beams , , , 2020
High Temperature District Cooling: Challenges and Possibilities Based on an Existing District Cooling System and its Connected Buildings , , , 2020
Performance evaluation of a direct ground-coupled self-regulating active chilled beam system , , , 2020
Kontorshyresgäster ställer tuffa krav på innemiljön 2019
Vätskekopplad värmeåtervinning , 2018
Enkät för utvärdering av brukarkomfort , 2018
A thermal model of an active chilled beam , , , 2017
Självverkande kylbaffelsystem , 2017
Termisk komfort med självverkande kylbafflar 2017
Innovativa ventilationssystem förstudie , 2016
Induction ratio of active chilled beams , , , 2016
Utvärdering av överordnad styrning av ventilation, värme och kyla , , , 2015
Skillnad mellan beräknad och verklig energianvändning – Energistyrning under byggprocessen , , , 2014
Avvikelser mellan uppmätt och projekterat energibehov , 2014
Utredning av kostnadsoptimal energieffektivisering i befintliga flerbostadshus , , 2013
Kostnadsoptimal energieffektivisering av befintliga flerbostadshus , , 2013
Ombyggnation med sänkt energibehov , , , 2013
Sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige , , 2013
Cost optimal energy efficiency in multifamily houses , , 2013
Reglerna för Nära-nollenergihus , , , , , 2013
Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad , , 2012
Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus , ,
Marknadsöversikt av uppförda lågenergibyggnader , , 2011
Energikrav för NäraNollEnergibyggnader , , , 2011
Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus , , 2011

Våra Partners