Victoria Edenhofer

Titel Typ Författare År
Energieffektivisering vårdlokaler , 2022
Kylsystem i vårdlokaler , 2022
Vägledning, uppföljning och spridning av Grön bilaga , 2022
Energieffektiv byggproduktion , , 2021
Totalmetodiken – användning, uppföljning och resultat , 2021
Ny samverkansmodell hyresgäst – fastighetsägare , 2021
Klimatfrågan i beslutsprocessen , , 2021
Guidelines with routines and documentation for handling energy requirements within the building process , , , 2020
Analys av behov för utökad samverkan mellan regioner i syfte att spara energi i vårdlokaler , 2020
Klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv för byggbodar , 2020
Energieffektiv storköksutrustning 2020
Effektreducering i lokalfastigheter , 2019
Vägledning för hantering av energifrågan i byggprocessen , 2019
Kartläggning av byggföretags tillgång till och hantering av data från energiberäkningar och mätning , 2019
Befintliga samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster , , 2019

Våra Partners